Ferramenta


catene_saldate

Catene saldate ottone – tipo genovese

COD.ART.  DESCRIZIONE U.M. CONF.
F3100L07  3100 catene saldate – tipo genovese ottone lucido diametro mm 1,2 – mm 12×5,5  mt. 25
F3100L08  3100 catene saldate – tipo genovese ottone lucido diametro mm 1,3 – mm 12,7×5,9  mt. 25
F3100L09  3100 catene saldate – tipo genovese ottone lucido diametro mm 1,4 – mm 13,5×6,2  mt. 25
F3100L10  3100 catene saldate – tipo genovese ottone lucido diametro mm 1,5 – mm 14,4×6,6  mt. 25
F3100L11  3100 catene saldate – tipo genovese ottone lucido diametro mm 1,6 – mm 16,5×7,4  mt. 25
F3100L12  3100 catene saldate – tipo genovese ottone lucido diametro mm 1,8 – mm 18×8,3  mt. 25
F3100L13  3100 catene saldate – tipo genovese ottone lucido diametro mm 2,0 – mm 20×9  mt. 25
F3100L14  3100 catene saldate – tipo genovese ottone lucido diametro mm 2,2 – mm 23×10  mt. 25
F3100L15  3100 catene saldate – tipo genovese ottone lucido diametro mm 2,4 – mm 26×11,2  mt. 25
F3100L16  3100 catene saldate – tipo genovese ottone lucido diametro mm  2,7 – mm 29×13  mt. 25
F3100L17  3100 catene saldate – tipo genovese ottone lucido diametro mm 3,0 – mm 32×14,5  mt. 25
F3100L18  3100 catene saldate – tipo genovese ottone lucido diametro mm 3,4 – mm 35×16,3  mt. 25
F3100N07  3100 catene saldate – tipo genovese ottone nichelato diametro mm 1,2 – mm 12×5,5  mt. 25
F3100N08  3100 catene saldate – tipo genovese ottone nichelato diametro mm 1,3 – mm 12,7×5,9  mt. 25
F3100N09  3100 catene saldate – tipo genovese ottone nichelato diametro mm 1,4 – mm 13,5×6,2  mt. 25
F3100N10  3100 catene saldate – tipo genovese ottone nichelato diametro mm 1,5 – mm 14,4×6,6  mt. 25
F3100N11  3100 catene saldate – tipo genovese ottone nichelato diametro mm 1,6 – mm 16,5×7,4  mt. 25
F3100N12  3100 catene saldate – tipo genovese ottone nichelato diametro mm 1,8 – mm 18×8,3  mt. 25
F3100N13  3100 catene saldate – tipo genovese ottone nichelato diametro mm 2,0 – mm 20×9  mt. 25
F3100N14  3100 catene saldate – tipo genovese ottone nichelato diametro mm 2,2 – mm 23×10  mt. 25
F3100N15  3100 catene saldate – tipo genovese ottone nichelato diametro mm 2,4 – mm 26×11,2  mt. 25
F3100N16  3100 catene saldate – tipo genovese ottone nichelato diametro mm  2,7 – mm 29×13  mt. 25
F3100N17  3100 catene saldate – tipo genovese ottone nichelato diametro mm 3,0 – mm 32×14,5  mt. 25
F3100N18  3100 catene saldate – tipo genovese ottone nichelato diametro mm 3,4 – mm 35×16,3  mt. 25